محیط بازاریابی

محيط در لغت به معناي محيط زيست، محيط اطراف‌، احاطه‌ و دور و بر آمده است. بطور كلي در متون تخصصي مديريت، محيط، به پديده­هاي اطراف سازمان اطلاق مي­گردد؛ كه بطور معمول عواملي نظير دولت، رقبا، تكنولوژي، عرضه و تقاضاي نيروي كار، مشتريان و ارباب رجوع و اخيرا صنعت مرتبط با سيستم را دربرمي­گيرد (رضائيان، علي، 1376، ص154).

البته فرآيند برنامه­ريزي و تدوين و طراحي انواع برنامه­ها(ماموريت، هدفهاي بلند­مدت و كوتاه­مدت و راهبرد)، بدون مطالعه و كنكاش محيط، همچنين طراحي و اصلاح ساختار سازماني، بدون توجه به محيط، امكان‌پذير نيست.

مثلا در تدوين راهبرد، محيط، مطالعه و پيمايش محیط، بسيار حائز اهميت است؛ زيرا در فرايند تدوين راهبرد(برنامه­ريزي راهبردي)، هم بايد با تجزيه و تحليل محيط، فرصت­ها و تهديدهاي پيش روي كسب و كار و هم نقاط ضعف و قوت كسب و كار را مشخص كرد. مشخص كردن نقاط ضعف و قوت كسب و كار نيز مستلزم مقايسه توان بازاريابي و توليد آن با رقبا؛ يعني پيمايش و توجه به محيط است ( روستا و دیگران، 1381،ص62- 61).

هر حرکتی که بازاریاب انجام می دهد، هم تحت تاثیر عوامل محیطی گوناگون است و هم به نحوي بر آن ها اثر می گذارد. این آثار ممکن است بسیار عمیق یا جزئی باشد. مهمترین ویژگی محیط تغییر است. مثلا تغییر قیمت ارز، تغییر سلیقه، ذائقه، باور ها و عادات آثار گوناگونی بر فعالیت هاي بازاریابی سازمان ها دارد.

محیط شناسی و محیط یابی سبب می شود تا بازاریاب بتواند بهتر و سریعتر فرصتها را بشناسد وبازارهایی براي خود به وجود آورد(روستا و دیگران،  1381 ، ص 197).

محيط بازاريابي از دو بخش محيط خرد بازاريابي و محيط كلان بازاريابي تشكيل شده است .

 

2-1-5-1-محيط خرد

از بازيگراني نزديك به شركت تشكيل شده كه بر توانايي آن در خدمتگذاري به مشتريان تأثير گذار هستند؛ شركت، تأمين كنندگان، واسطه هاي بازاريابي، بازار مشتريان، رقبا و اجتماع .

محيط خرد شركت شامل بازيگران نزديك به شركت است كه شبكه ارائه ارزش شركت را تشكيل مي دهند يا بر توانايي آن در خدمت رساني به مشتريان تأثير گذار هستند. اين بازيگران شامل اين موارد مي باشند: محيط داخلي شركت- بخشهاي مختلف و سطوح مديريت- كه بر اتخاذ تصميمات بازاريابي تأثیرگذارند ؛ شركتهاي كانالهاي بازاريابي- تأمين كنندگان و واسطه هاي بازاريابي، شامل فروشندگان، شركتهاي توزيع فيزيكي، آژانسهاي خدمات بازاريابي، و واسطه هاي مالي- كه با همكاري يكديگر براي مشتري ارزش ايجاد مي كنند . پنج نوع بازار مشتري شامل بازارمصرفي، تجاري، خرده فروشي، دولتي، و بين المللي مي باشد. رقبا در ارائه خدمات بهتر به مشتري با شركت به رقابت مي پردازند. آخرين مورد، گروههاي اجتماعي مختلف مي باشند كه به طور بالقوه يا بالفعل، به توانايي شركت در رسيدن به اهدافش علاقمندند يا بر آن تأثير ميگذارند. لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز