مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درباره حقوق متهم/نظريه متهم حقوقدانان

نظريه حقوقدانان (دكترين) دكترين در امور كيفري جزء منابع غيرمستقيم است، قاضي در امور كيفري و قواعد مربوط به تشريفات آن نمي‌تواند مطابق نظر حقوقدانان رأيي را صادر كند ولي در تفسير و تحليل قواعد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پیشینه جرایم رایانه ای//پایان نامه ادله دیجیتالی

برخی از نویسندگان معتقدند که «اولین جرایم رایانه ای در سال 1878 واقع شدند.زیرا شرکت بل تعداد زیادی پسر نوجوان را که قبلا در اداره تلگراف بعنوان تلگراف رسان کار می کردند را برای متصل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه حماسه در شعر/:رابطه‌ی حماسه و اسطوره

رابطه‌ی حماسه و اسطوره: حماسه از بطن اسطوره پدید می‌آید و منبع الهام حماسه‌ها از اسطوره می‌باشد و آبشخور اصلی هر حماسه‌ای را می‌توان در اسطوره‌های آن قوم، جستجو کرد. «حماسه زاییده اسطوره است و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه برنامه‌ریزی لجستیک//تجهیزات لجستیک بشردوستانه

کالاها و  تجهیزات  مورد نیاز در لجستیک  بشردوستانه معمولاً پس از فاجعه در یک منطقه، تقاضای زیادی برای کالاها و تجهیزات متنوع وجود دارد. براساس اطلاعات سازمان بهداشت پان امریکن[1] و سازمان بهداشت جهانی[2] [33]، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:واژه خيار در لغت

مبانی قراردادی انحلال در این گفتار از پایان­نامه که مربوط به مبانی قراردادی انحلال عقد می­باشد، دو موضوع مورد کنکاش قرار می­گیرد. ابتدا خیارات را بررسی کرده و سپس به شروط فاسخ از مبانی قراردادی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:مهاجرت های روستایی

اعتبارات خرد و مهاجرت های روستایی مهاجرت به عنوان مهم ترین صورت تحرک مکانی جمعیت در یک قلمرو جغرافیایی، حرکت یک فرد یا گروهی از افراد در امتداد مرزهای یک واحد سکونتگاهی به واحدی دیگر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-دعواي اضافي

دعواي اضافي يكي از دعاوي كه در آيين دادرسي مدني معمول است، دعواي اضافي است. اين دعوا به عنوان مصداقي از دعاوي طاري در كنار دعاوي متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث قرار دارد. قانونگذار ادامه مطلب…

By 92, ago