یاقوت سرخ

"

ياقوت به خاطر رنگ و ظاهر زیبایی که دارد بسیار طرفدار داشته و نگاه را به دنبال خود می کشد. ياقوت بسیار درخشان است طوریکه انسان فکر می کند که در شب چراغ مهتابی روشن است یا که مهتاب می تابد. رنگ آن مانند خون کبوتر سرخ می باشد البته به رنگهای دیگری مانند شرابی و ارغوانی نیز دیده می شود، اعراب عقیده دارند که زرد، کبود، سبز و سفید نیز وجود دارد اما رنگ عمده ياقوت اناری رنگ است .حکمای عرب و پارس می گویند که هر کس که ياقوت را به همراه داشته باشد ناراحتی های معده از او دور شده و به مغز طاقت و قدرت می دهد، اگر از کشته آن استفاده گردد غش، صرع، جنون، طاعون و هیضه شدید درمان می گردد. گردش خون را تنظیم کرده و سموم را از بدن دفع می نماید، خون را صاف کرده و نبض را کنترل کرده و عادی می سازد.

ياقوت به خاطر رنگ و ظاهر زیبایی که دارد بسیار طرفدار داشته و نگاه را به دنبال خود می کشد. ياقوت بسیار درخشان است طوریکه انسان فکر می کند که در شب چراغ مهتابی روشن است یا که مهتاب می تابد. رنگ آن مانند خون کبوتر سرخ می باشد البته به رنگهای دیگری مانند شرابی و ارغوانی نیز دیده می شود، اعراب عقیده دارند که زرد، کبود، سبز و سفید نیز وجود دارد اما رنگ عمده ياقوت اناری رنگ است.
تأثیر یاقوت روی بدن
حکمای عرب و پارس می گویند که هر کس که ياقوت را به همراه داشته باشد ناراحتی های معده از او دور شده و به مغز طاقت و قدرت می دهد، اگر از کشته آن استفاده گردد غش، صرع، جنون، طاعون و هیضه شدید درمان می گردد. گردش خون را تنظیم کرده و سموم را از بدن دفع می نماید، خون را صاف کرده و نبض را کنترل کرده و عادی می سازد. به روح آدمی طاقت می دهد. اگر نزدیک چشم نگاه داشته یا از سرمه آن استفاده کنید تمام امراض و شکایات چشم را دور می سازد، اگر نزدیک دهان باشد بوی بد دهان را از بین می برد، به دل استقلال داده و خوف و ترس را از بین می برد.

تأثیر یاقوت روی روح و روان
اضطرابی را که شیطان در دل آدمی قرار می دهد، دور می سازد. به روح طاقت می دهد. دارنده انگشتری یاقوت به مراد دل خود رسیده و حاجتش برآورده می گردد. حوادث برقی را از آدم دور می سازد. باعث عزت و رفعت آدمی می شود. غم و غصه های گذشته را از یاد آدمی دور می سازد. دشمنان را مغلوب کرده و از بیماری ها انسان را حفاظت می نماید. اگر بر دست راست باشد بیماریهای زنانه را دور می کند. به انسان همت و شجاعت می دهد و خیلی زود حالات بد را از آدمی دور می نماید و نتیجه مطلوب را برای ما به ارمغان می آورد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین تماشای گالری عکس این سنگ به صفحه روبی (ياقوت سرخ) مراجعه نمایید.

رنگ قرمز ياقوت سرخ ، سمبل عشق، میهن پرستی، خشم و رنگ مورد علاقه کودکان پرخاشگر است.
این سنگ در اروپا در اواخر قرون وسطی، سنگ مورد علاقه کشیشان بوده آن را روی انگشتر می گذاشتند و می گفتند از بهشت ​​آمده است.
« ياقوت » بین سنگ های قرمز بیشترین خواهان را دارد و با ...

Source link